Tag Archives: второй

Про совпаденьіце і про мудаків

Вчора дізнався, що у Ганни Герман (заступник голови адміністрації нашого проффесора-президентта) трапився інфаркт. Знаю, що недобре так говорити, але після її заяв про три державні мови для України навіть дивно, що тітка відбулася лише легким інфарктом, а не тотальним вибухом мозку.

А ще вчора (я був у Ялті і по звичці дивився по зомбоящик новини на всіх наших телеканалах) усі новинні випуски навперебій заливали, який зашибісь хороший медичний центр “ядерної медицини” відкрили в Києві і як там тепер почнуть лікувати від злоякісних новоутворень всіх українців підряд і безкоштовно (sic! вас не коробить від цього уточнення? видимо, гроші будуть збивати за одне лише право потрапити в цю чарівну країну просунутої медицини). У дужках і дрібним шрифтом звучало, правда, що одного такого закладу недостатньо, що треба б, по ідеї, відкривати подібні заклади в кожному обласному центрі. І вже зовсім малоприметного прозвучало, що наступний такий центр відкриють не в Харкові, не в Одесі, не у Львові, а де б ви думали? Ну, хто б сумнівався – в ​​Феофанії, а якщо точніше, то в Клінічній лікарні “Феофанія” Державного управління справами – закладі, де лікуються і просто підтримують здоров’я сильні світу цього (всякого роду депутати, міністри і просто круті бізнесмени; саме там зараз лежить пані Герман). Ай да “покращення нашого життя вже сьогодні!” Ай да Янукович, ай да сучий син! Спасибі пану Азарову за наше щасливе дитинство!

Мудаки, одним словом.

За останні двадцять років екологічний рух вчинила трансформацію з пулу маргінальних гуманітарних ініціатив в ефективний інструмент глобальної політичної та економічної конкуренції. Особливу роль у цьому перетворенні відіграла концепція «зеленої» економіки, що є стрижнем в реалізації стратегії сталого розвитку.

Екологія в «зеленій» економіці з романтично-концептуальної сфери в ХХI столітті перетворилася на динамічно розвивається економічну галузь, все більшою мірою впливає на розвиток усіх економічних і соціальних політик. Якщо в ХХ столітті майже всі екологічні заходи носили витратний характер (заповідники, штучні посадки (парки, сквери), охоронні заходи, зоопарки і т.п.), тобто фінансувалися за залишковим принципом, то з прийняттям концепції «зеленої» економіки екологізація перетворилася на сферу діяльності, покликану приносити прибуток.

Ставка на «зелену» економіку визначила старт нового технологічного укладу, який прийшов на зміну углеродному і екорасточітельному. Концепція «зеленої економіки» забезпечує комплексне пов’язання і гармонійне узгодження між собою трьох компонентів сталого розвитку – економічного, соціального та екологічного.

Сталий розвиток, на базових принципах «зеленої» економіки – це такий розвиток, при якому впливу на навколишнє середовище залишаються в межах господарської ємності біосфери, так що не руйнується природна основа для відтворення життя людини. У цьому визначенні відбивається Екстенсивність нинішнього етапу розвитку людства і наявність ресурсних обмежень, що носять комплексний характер і пов’язаних не тільки з обмеженістю власне мінеральної сировини, але і з взаємодією і взаємовпливом між міською цивілізацією і біосферою. Саме усвідомлення цього взаємодії і взаємовпливу привело до введення поняття господарської ємності біосфери – гранично припустимого антропогенного впливу на біосферу, перевищення якого переводить її в обурене стан і з часом повинно викликати в ній незворотні деградаційні процеси.

Щоб уникнути цього сценарію, необхідний комплекс заходів. Найважливіша серед них – впровадження «зеленої», низьковуглецевої економіки, яка дозволяє, з одного боку, скоротити масштаби негативного впливу   за рахунок скорочення викидів, а з іншого – різко підвищити конкурентоспроможність розвинених економік за рахунок скорочення залежності від вуглецевого сировини і його частки у вартості кінцевого продукту. Обидві ці цілі досягаються шляхом створення системи стимулів інноваційного розвитку для розробки високоефективних ресурсозберігаючих і енергозберігаючих технологій.

Свідченням усвідомлення важливості концепції «зеленої» економіки служить швидкість, з якою вона з учених кабінетів і абстрактних дискусій трансформувалася в конкретні закони і стандарти. Далі за всіх в цьому питанні просунувся Євросоюз, від нього ненабагато відстають і інші найбільші світові гравці. Так, Японія розробила «Програму дій низьковуглецевої суспільства» і встановила низький рівень викидів вуглецю в якості напрямки майбутнього розвитку та довгострокової мети розвитку. США вже кілька років реалізують Національну програму з енергозбереження (National Action Plan for Energy Efficiency). У Китаї низьковуглецевої економіки оголошена на офіційному рівні головним стратегічним завданням країни для отримання переваг в економіці майбутнього.

Наскільки ці процеси важливі для Росії? По-перше, «зелена» економіка, самим серйозним чином впливає на світовий паливний ринок, змінюючи його структуру. По-друге, ігнорування тенденцій «зеленої» економіки, «чистих» технологій призведе до збільшення розриву у рівні розвитку економік між Росією і основними глобальними конкурентами. По-третє, як свідчить досвід ЄС, реалізація концепції «зеленої» економіки-це не тільки ефективний спосіб управління національним інноваційним процесом (технологічні коридори і платформи) за рахунок створення нових стандартів, процедур сертифікації, але й серйозний стимул для технологічного оновлення ряду технологічно просунутих галузей, що володіють великим мультиплікативним ефектом.

Сталий розвиток (sustainable development), то до чого веде «зелена» економіка – процес змін, в якому експлуатація природних ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного розвитку, розвиток особистості та інституційні зміни погоджені один з одним і зміцнюють нинішній і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і устремлінь.

Багато в чому, йдеться про забезпечення якості життя людей. У контексті розвитку міст, під стійким розвитком слід розуміти здатність міського середовища до змін, що задовольняє наступні покоління мешканців у частині безпеки і зручності проживання та діяльності, комунікацій, логістики, інфраструктури, архітектури та дизайну, з мінімальними витратами на багаторазові трансформації.

У логіці концепції сталого розвитку міст екологія включена в сферу безпеки (охорони здоров’я) і всією сукупністю екологічних заходів, послуг і продуктів повинна створювати потребу (попит) в екологічно чистому способі життя, супроводжуваному новим вибором продуктів харчування, одягу, транспорту, житла. Нарешті, екологічно чистих міст.

В кінці ХХ століття в результаті декількох міжнародних екологічних форумів неофіційно були сформовані програми екологічної реновації світової економіки.

Програми екологічної реновації (технологічні коридори і платформи) спрямовані на інноваційне (заміщає) оновлення більшості сфер споживання:

 • транспорт;
 • будівлі та їх комплекси;
 • енергетика;
 • водопостачання;
 • продукти харчування та життєзабезпечення;
 • утилізація та вторинне використання відходів;
 • туризм і рекреація;
 • освіта та культура.

Традиційні ринки приречені на насичення і стагнацію, незважаючи на періодичні поліпшують інновації. Тому, екологізацію можна впевнено назвати новим світовим ринком або новим технологічним укладом, поряд з постіндустріальним укладом, що створює основи нової інтелектуально-екологічної цивілізації. Ця цивілізація повинна стати еволюційним втіленням глобальної доктрини «зеленої» економіки.

Екологічна рівновага.

Принципи життєдіяльності природних систем (атмосфери, грунту, лісів, річок) і Біосфери в цілому формують екологію як науку про природну економіці. Індустріальна сфера діяльності людини і міська середу її проживання досягли в ХХ столітті такої міри складності та зв’язності, що стало можливим застосування до них екологічних підходів з метою вирішення таких проблем, як зміна клімату, вичерпання ресурсів, соціального неблагополуччя та інших.
Застосування принципів екології в індустрії – має своєю метою грамотне, не истощающее, бережливе, не агресивне облаштування штучного середовища проживання людини в оточенні, у взаємодії з природним середовищем проживання і досягнення екологічної рівноваги як між цими системами, так і між їх складовими.

Застосування принципів екології у всіх сферах життя суспільства – це еволюція суспільної свідомості від інфантилізму, від сліпоти концептуальної і методологічної до розумності та спільної еволюції людини і природи.

Завдання, принципи та сфери дії:

 • зниження всіх типів викидів;
 • переробка і повторне використання матеріалів та ресурсів;
 • контроль за якістю атмосфери міст та будівель;
 • комплексні заходи щодо зниження споживання енергії;
 • підвищення ефективності споживання води;
 • комплексний розвиток території;
 • раціональне споживання;
 • відновлення природної рівноваги флори і фауни.

Показниками екологічної рівноваги є: чисте повітря, чиста вода, чисті міста, природний стан клімату, природний стан грунту і лісів, переважання органіки в масовому споживанні їжі, товарів і послуг.
Для розуміння суті екологічної рівноваги корисно розглянути глобальні інтереси природи і суспільства, їх «кредитні відносини», які можна виразити в понятті «екологічного боргу» – заборгованості товариства перед природою.
Природний капітал – це: ресурси, які людство черпає з надр землі, вода, що використовується в промисловості і в побуті, грунт, обробляючи яку ми отримуємо с / г продукцію для їжі і прохарчування худоби, атмосфера, повітря, яким ми дихаємо, гази, необхідні для протікання хімічних реакцій в промисловості, флора і фауна, живу речовину. Природа – це цілісна система, в якій все взаємопов’язане потоками речовин і енергії, і все живиться первинною енергією сонця, ця система здатна до самовідновлення, саморегуляції і адаптації – ця здатність також є її капіталом.

Людство споживає мінерали, вугілля, нафта та деревину, збирає врожай, перетворюючи природний капітал в економічний (промислові виробництва, будови, транспорт, товари і послуги). При цьому природні системи руйнуються і забруднюються, і якщо цей наноситься збиток перевищує їх здатність до відновлення – ми починаємо брати кредит у природи в рахунок майбутніх поколінь, яким також знадобиться цей природний капітал. Зросла інтенсивність і масштаб людської діяльності призводить до порушення екологічної рівноваги, до збільшення екологічного боргу.
Найважливіше завдання «зеленої» економії, зменшити екологічний борг шляхом розробки та впровадження інноваційних технологій. Інновації – це нововведення, серйозно підвищують дієвість існуючих систем, це – нововведення, впроваджувані у всіх галузях життєдіяльності людини.
Головним завданням інновацій в рамках концепції сталого розвитку, на принципах «зеленої» економіки, є урівноваження потреб людства з витрачанням ресурсів Біосфери таким чином, щоб не знищити запаси і не звести саму можливість подальшого життя на «ні». Інновації покликані скоротити витрати ресурсів, час, енергію і зусилля на виробництво, пом’якшуючи навантаження від зростаючих потреб людства.
Завдання, принципи та сфери дії:

 • стандарти проектування, будівництва, експлуатації, ведення бізнесу та життєдіяльності;
 • наскрізна енергоефективність;
 • автоматизація процесів;
 • інновації в галузі інформаційних технологій;
 • поновлювані джерела енергії;
 • возобновляемость процесів і матеріалів;
 • наскрізні інновації в науці, інженерії та техніці;
 • відродження традиційних рішень і підходів на новому рівні;
 • інновації в освіті;
 • інновації в економіці;
 • інновації в мисленні.

Дотримання принципів «зеленої» економіки дозволить задовольнити людські потреби, виключивши при цьому видобуток ресурсів або виробництво відходів в тому обсязі, який перевищує здатність природного середовища до самовідновлення.

Додаткові матеріали про концепцію: http://green-dom.info/?p=2443

Про державної ідеології

“Якщо ж і ви, подібно безглуздим, звичаї віддаєте перевагу істині, то робіть, що можете. Правителі, які віддають перевагу думку істині, не більше владні, як і розбійники в порожньому місці. І ви не встигнете у ваших справах – це оголошує саме Слово, то Слово, яке після Бога-Отця є державности і правосудних з усіх правитель “Св. Юстин Філософ. Апологія 1. 12.
Ці слова добре пам’ятати зараз, коли багато піарники вимагають, щоб держава дала своєму населенню якусь ідеологію, національну ідею, і скаржаться, що колишня ідеологія комунізму звалилася. Насправді давати народові брехня в якості національної ідеї – це розбій і душогубство. В результаті цієї брехні і держава і суспільство валитися, бо руйнує їх Сам Христос. Якщо держава бажає добра і собі і підданим, то воно повинно дати можливість Церкві проповідувати всіх Христа і Його заповіді, або якщо вже воно не бажає служити Богу, то нехай просто відмовиться від спроб впровадити ідеологію і займеться звичайним своєю справою – безпекою та правосуддям.
Це важливо пам’ятати при оцінці нашого минулого. Сталінізм – крайнє зло, бо брехня і богоненавістнічество зробив обов’язковим долею життя людей, тому Бог і зруйнував СРСР. І ніякі нікому не потрібні заводи (які вже благополучно звалилися) не виправдають невинної крові мучеників і підлості щоденної пропаганди СРСР.
Тут ще важливо згадати, що згідно святому Юстину саме демони розпалюють всі війни в світі. І тут важливо згадати, що саме соціалістичні ідеології у всіх їхніх видах стали джерелами більшості війн у 20 столітті. Тут не складно здогадатися. хто був ляльководом і комуністів і нацистів. Біда наша в тому, що в 1990-тих роках цих демонів не вигнали. І ось, вони повертаються.

Здоровий спосіб життя

Збереження досягнутого у процесі тренінгу та просування до поставленої мети:

Автоматизація – створення церемоній і впровадження нових звичок

Наші звички встановилися ще в ранньому дитинстві, і змінити їх в зрілому віці вимагає не малого праці! Закон збереження енергії завжди працює (мозок шукає короткі і легкі шляхи). Для того, що б поміняти звичку важливо створити новий, постійний ритуал. Довести дію до автомата. Багато тренуватися (повторювати одні й ті ж дії) – придумати короткі й легкі шляхи, які заздалегідь будуть працювати на збереження енергії.

План Б

Заздалегідь придумати, що робити в разі невдачі / помилки. Зробити план як ми зупинимо повернення до старих звичок. Заздалегідь прийти до домовленості із самим собою, як ми будемо ставитися до таких моментів, що б вони не перешкодили нашому подальшому просуванню.

Мережа підтримки

Побудувати мережу підтримки. Знайти людей, які будуть знаходитися поруч і зможуть сказати, якщо відбувається повернення до старих звичок. Ці ж люди підтримають у складний момент. Як один з варіантів, продовжити зустрічатися з тренером (раз на місяць).

Позитивний результат

Я пропоную відзначати позитивні результати. Тобто концентрувати свою увагу на позитивних (тих які наближають нас до мети) діях. Обговорювати з собою і з іншими і обдумувати, що спрацював, коли вийшло. Як наступного разу ми зможемо використовувати це знання для досягнення успіху.

Матеріалізація зробленого дії

Дуже часто нам допомагає реальний предмет, запис … щось матеріальне, що пов’язує нас з тим, що у нас вже вийшло і надає впевненість у собі і своїх подальших діях.

Інтерв’ю з “парламентером” ФСБ …

Новий шедевр (звичайно, цілком виправданий у інфовойне) від НАК. В інтерв’ю багато косяків, які можна розбирати досить довго, але тішить одне: з приходом Андрія Конина трохи стали таки упор робити і на переговори. Так дивись, я доживу до того часу, коли спецухі цивильно проводити почнуть, а не просто поливати свинцем видали.
свої примітки виділяю [квадратних дужках], буду вас всіх зомбувати …

Парламентер ФСБ Дагестану: «Ми всі прекрасно розуміємо, що по той бік знаходиться оступитися людина, якій потрібна допомога» []
http://www.riadagestan.ru/news/2011/09/11/118860

11.09.2011, 18:02, Олексій Борода [точно Борода? Чи не Р.А.?]
Протиборство співробітників правоохоронних органів та членів бандпідпілля в Дагестані в останній час ознаменувався вельми важливою тенденцією [про тенденції ой як рано говорити! один випадок в Дербенті - це ще не тенденція, та й випадок з Бамматханом Шейховим - давно був і має свої, дещо інші корені]: все частіше [?] бойовики здаються без бою і довіряють себе в руки правосуддя [лід-абзац автор статті - інтерв'ю, писав, по всій видимості, в стані якогось сп'яніння. можливо від успіхів]. Це результат того, що між готовими вбивати один одного людьми встають фахівці-перемовники [фахівці у множині? якщо все частіше, то де ж ви були, приблизно півроку, рік тому?]. Вони, ризикуючи своїм життям [хм ...], знаходять те єдине рішення, що дозволяє обійтися без кровопролиття [судячи зі статистики - дуже часто не знаходять]. «Діалог [по цьому слову - діалог - видно, що" Умар "- просто призначений бути парламентером, тобто можливо він супер-комунікабельний, але не професійно підготовлений. в такій стресовій ситуації, як переговори, більше застосовне слово "контакт"] між непримиренними і правоохоронцями таки можливий », – укладає в бесіді з нами співробітник республіканського силового відомства по імені Умар, людина, професійно [?] підготовлений до ведення переговорів з «заблукалими», як він сам їх називає [сумніваюся, що людина зі структур, постійно задействуемий на спецухах, називає бойовиків "заблукалими". для цього він повинен бути, як мінімум, вдачі лагідного ... як пастор Шлаг :) ].

– Умар, яка особливість переговорів саме з дагестанськими бойовиками?

– Виділяти саме дагестанських бойовиків не стану, тому що, потрапляючи в складну ситуацію, всі ведуть себе майже однаково. Якщо ланцюжок подій підвела злочинця до того, що з ним починають вести переговори і пропонують здатися в руки правосуддя, зрозуміло, що для нього це серйозний стрес, це момент, коли у нього відбувається переоцінка цінностей. Завдання ускладнюється, якщо по той бік виявляється людина, яка взяла в руки зброю з релігійних мотивів. Ідеологічна основа релігійних екстремістів дуже стійка до будь протидії, так як ті, хто її розробляє, заздалегідь враховують фактор людської слабкості: будь-який натяк на хибність їхніх дій – підступи проклятого шайтана, малодушність і відступ від принципів – дорога до вічних муках, інакомислення – від слабкого іману і т.п. Переконати таку людину вкрай складно, тим більше, якщо це треба зробити за дуже обмежений час. Часом людей не можуть «витягнути» з сект протягом усього їхнього життя [згоден, все вірно]. У моєму випадку мета одна – закликати людей до здачі зброї та вирішити конфлікт без стрілянини. У деяких випадках нам це вдається, в інших [в "більшості", до чого евфемізми] – немає.

– Як часто доводиться залучати до переговорів родичів бойовиків?

– Практично завжди. Останнім часом жоден з переговорних процесів не проходить без залучення родичів, будь-то батько, мати, брат або дядько бойовика. У більшості випадків результат переговорного процесу вирішують саме вони [шкода, що вони. практика ж ваша (ФСБ, НАК) показує, що родичів ні в якому разі для переговорів залучати не можна! Особливо матір. батька чи дядька. У Дербенті успіх, ящітаю, був можливий, тому що з малолітками розмовляли чужі їм тітки і "дядя"-парламентер. Якщо для смертників батько-мати не були авторитетом, то як можна їх залучати в переговорному процесі, коли смертник в 5 хвилинах від звання "шахід, Іншалла"?]. Ми розуміємо, що потрапив в таку ситуацію людина може відмовитися слухати співробітників правоохоронних органів в силу якихось своїх помилкових [помилкових, але заснованих на цілком об'єктивних даних] переконань або щоб не здатися боягузом перед своїми подільниками. Але в той же час ці люди охоче йдуть на контакт з рідними і близькими [щоб попрощатися, так ...].

У даному питанні існує серйозна проблема і полягає вона, якщо можна так сказати, в «братерської солідарності» членів бандпідпілля. Іншими словами, окремі бойовики деколи самостійно приходять до думки, що шлях, на який вони вийшли, кардинально відрізняється від «романтичного джихаду», про який говорили їм вербувальники і писали екстремістські сайти. Це шлях розбою, вимагання, викрадення, безглуздих розправ над людьми, які ніякої ролі в так ненависної їм системі не грають. Судячи з численних показаннями, розчарування приходить досить швидко. Сліпе підпорядкування «аміру», який виконує чиїсь комерційні замовлення, обрамляючи їх героїкою газавату [давно цього слова не чув], вже не приносить духовного задоволення. Подобатися це може тільки психічно нездоровим людям. Хлопець або дівчина, поодинці усвідомили, що скоїли найбільшу помилку в житті, вже не знаходять однодумців в особі «братів». Однак вони просто бояться, з відступниками там не церемоняться. Тому іноді, опинившись перед лицем неминучої смерті, молоді люди вибирають шлях розуму взамін уявної солідарності. Загалом, усвідомивши ще до терористичного акту [до чого?] Всю нікчемність і гріховність «лісовий» життя і вже підготувавшись піти з неї, молода людина може ухвалити рішення скласти зброю не заради порятунку свого життя, а заради того, щоб не заподіяти додаткову біль своїм близьким [ця пропозиція вже марення]. А це означає, що щось людське в ньому все-таки залишилося.

– Багато хто вважає, що вести переговори з терористами – це означає йти на поступки і показувати свою слабкість. Ви так вважаєте?

– Ні в якому разі [дивно, а ваші колеги, пане парламентер, так вважають. значить є в вас щось людське ...]. Переговорний процес обов’язковий у кожному разі, адже йдеться про людське життя. Ми всі прекрасно розуміємо, що по той бік знаходиться оступитися людина, якій потрібна допомога. І цю руку допомоги ми повинні йому простягнути. Вести переговори – це позиція сильного, таким чином ми показуємо, що не боїмося їх, хоча і чудово розуміємо, що, опинившись через якийсь час на волі, багато з них знову опиняться в рядах бандитів. Але в будь-якому випадку ми ніколи не будемо їм стріляти в спину на очах їхніх дружин і дітей, як вони не раз чинили з людьми, яких вони знати не знали [ну, тут, як мовиться, автор трохи погнав].

– Але тим не менше багато спецоперації закінчуються втратами з того і з іншого боку.

– Універсального ключа до кожного оступився немає. Часом там опиняються люди, на яких багато крові, їм відступати нікуди, слухати нікого вони не стануть. Їхня доля – безславний кінець. Право першого пострілу завжди залишається за злочинцем [ги ... смішно ...]. Наша зброя вступає в справу тільки в тому випадку, коли всі інші способи вичерпали себе.

– А як вести переговори, якщо по той бік знаходиться смертник?

– Коли ми чуємо про відмову скласти зброю або телефонні прощання з родичами, ми чітко уявляємо, що перед нами смертники. Навіть у цьому випадку ми не відмовляємося від переговорів. Адже людське життя нам не тільки важлива сама по собі [сумнів висловлюю. крайнє! ..] (ми – люди віруючі, і як би нас не прагнули скомпрометувати, ніколи не переступаємо через дозволене). Який здався людина важлива для нас як джерело інформації: навіть професійний інтерес нам не дозволяє вбивати. Потрібно, в першу чергу, визначити мотиви злочинця. Якщо людина жадає слави мученика, треба йому пояснити, що його смерть будуть смакувати лише жовті таблоїди і сумнівні «брати і сестри». Якщо він хоче просто підвести риску під своєю нікчемною [а ось тут "Умар" ПАЛІТСЯ. називаючи життя іншої людини "нікчемною", він показує, як він далекий від переговорного процесу і як йому в лом з кимось перемовлятися: іншими словами, "Умар" говорить пари слів, на зразок: здавайсу! а потім вже починається спецуха] життям, то нехай зробить це так, щоб не постраждав ніхто інший, адже за вбивство безневинних доведеться відповідати його ж родичам [ну так, репресії родичів бойовиків адже ніхто не відміняв]. Все це нам необхідно, щоб вести профілактичну роботу та утримувати молодь від необачних кроків [пипец логіка! яка профілактика, коли вже спецоперація йде! профілактика робиться РАНІШЕ! ЩЕ НА СТАДІЇ взяття людини на облік].

Повірте, мені і моїм товаришам щиро шкода цих людей. Схильні навіюванню, слабкі, безвольні, але мріють про райських садах і посмертне самоствердженні – цих людей теж можна напоумити, проте вони часто не залишають на це часу [хм ... а хто вас квапить? або вже надбавки за спецоперації вже відмінили?]. Зрештою, їх смерть нікому нічого не доводить [саме що! ні вам - спецам, ні їм - бойовикам]. Хіба що в черговий раз порадує того, хто рекрутував молодої людини в банду і цим покращив своє особисте матеріальне становище. Вербувальники смертників закладають у жертв саме цю програму: смерть – це позбавлення від купи проблем, що нависли над нещасним. А по суті, вербувальники самі створюють навколо жертви атмосферу безвиході. Вони торгують людськими життями. Ось над цим треба задуматися молодим людям, яких переконують піти в «ліс».

Це Ізраїль, але вже не смішно …

Сьогодні обідав з туристами в Кейсарії. Трапезували на веранді ресторану “Олена”, який примикає до пірсу, там де Time Trek та інші развлекуха .. Між перилами веранди і Баллюстради пірсу – від сили 2 метри. Біля входу в Time Trek – натовп арабських дітлахів років 10-12, напевно пару класів ..

Група хлопчаків повисає на перилах пірсу в 2 метрах від нашого столика і починає нам щось голосно і настирливо кричати. Мої туристи ввічливо посміхаються і продовжують займатися своєю справою – є. Хлопчиськам це не подобається і тон вигуків змінюється .. Нам кричать по-арабськи щось непристойне та образливе, що очевидно по тону, жестикуляції і артикуляції .. Добре виховані ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Арабчат це дратує ще більше і в нас летять камені. Невеликі, вбити не вб’єш, але неприємно зробити запросто .. Один камінь потрапляє в спину туристу, інший стрибає по столу між тарілками.

Я зірвався і роздратовано вимагаю, щоб вони припинили хуліганство та голосно запитую, де їх вчитель. Учитель виявляється тут же. Він стояв серед цієї юрби і, судячи з усього, спостерігав за подіями мовчки. У відповідь на мій крик вчитель робить швидкий жест рукою арабчатам і щось коротко говорить, мабуть, йдіть звідси. Ні сліду навіювання або хоча б пояснення, що звірята ці надходять бридко .. Арабчат здуває з поручнів. Підходять інші вчителі, забирають дітей і класи йдуть з пірсу ..

– Милі арабські дітки, – кисло каже моя туристка …

Подорож з Пальми де Майорки в Сольер на старовинному потягу

Хочете вбити одразу двох трьох зайців – потрапити в минуле, помилуватися красотами острова і з’їздити в Сольер, “золоту долину” (невеликий приємний містечко на північному узбережжі), тоді Вам обов’язково рекомендується поїздка на старовинному потягу Palma-Soller. Поїзд відходить від станції Plaza de España в Пальмі.
Дорога з Пальми в Сольер займає близько однієї години (відстань між містами складає близько 30 км). На своєму шляху потяг проходить 13 тунелів, найбільший з яких – 2856-ти метровий тунель крізь гори Сьєрра де Альфабія (Sierra de Alfabia).
До речі, відкриття дороги Palma-Soller состоялось16 квітня 1912 року, на наступний день після загибелі «Титаніка». Її доля була не настільки плачевною.
Поїзд сначало працював на паровій тязі, а пізніше був переобладнаний в електричний.
Це подорож, про яку ви не пошкодуєте.
Нижче уявляю, як це виглядає у фотографіях …

Отже …


Прибувши в Сольер, теж не расстеряйтесь … в декількох кілометрах знаходиться гавань Порт-де-Сольер, куди вас доставить не менше історичний трамвай. Цей трамвай називають “Апельсиновий експрес”. Ймовірно, назва це пов’язано з тим, що частина трамвайної колії пролягає через апельсинові сади, а може, і з тим, що вагончики пофарбовані в оранжевий колір. ))) Так що “помаранчеве настрій” вам буде гарантовано!))))
Кінцева зупинка трамваю знаходиться поряд з вокзалом, куди прибуває поїзд із Пальми.

Далі він слід петляючи вузькими вуличками Сольер, потім по долині, серед приміських будиночків і цитрусових садів. І ось виринаючи з зелені садів, трамвайчик викочується на берег широкої бухти, оточеної горами. Вхід в бухту увінчаний маяками. Це – Порт-де-Сольер. Трамвай біжить по набережній, повз пляжу і безлічі пришвартованих яхт. Прогулявшись по Порт-де-Сольер, можна повернутися назад на автобусі або на тому ж трамваї і поїзді.

Ендорфіни

Чому люди займаються різною фізкультурою? Чому рухають, розтягують, напружують, розслаблюють своє тіло? Хочуть бути здоровими і красивими? Краще рухатися в “звичайному житті”? Так, звичайно.
Але не тільки.
І не стільки!
Ось це, звичайно, розумієш не одразу. А коли вже підсів. Тут-то і виявляється, що ти це все робиш за кайф. А “здоровий спосіб життя”, “підтримка себе у формі” та інше – це так, пояснення для “зовнішніх”. Відмазки, будемо відверті ;)
Але як це пояснити? Я гублюся) Як насолоджується кожна клітина тіла під час руху. Причому, це по-різному в залежності від типу активності. Цигун та аеробіка – скажімо. Взагалі різні задоволення. І як потім … таке розслаблення променисте, така м’якість і сприйнятливість. Наповненість.

Я згадую історії про фанатів динамічної йоги. Вони “крутили” асани по багато годин поспіль. Прали собі суглоби і чогось там псували ще. “Спалювали” своє тіло, буквально. Яке вже тут здоров’я. Яка краса. Це просто ендорфіновий кайф)) Так що будьте пильні, так)

Екологи – вороги народу.

Зграї диких собак проникають до Ізраїлю з Лівану, Сирії, Йорданії, Єгипту і ПА. Явище прийняло настільки загрозливі масштаби, що міністерство сільського господарства вже називає здичавілих тварин “бичем”.

Собаки нападають на перехожих, домашніх і диких тварин, переносять хвороби і, в тому числі, смертельно небезпечне собаче сказ. Два міністерства, в обов’язки яких входить порятунок країни від собак, атакують один одного. Міністерство сільського господарства звинувачує міністерство із захисту навколишнього середовища в те, які масштаби прийняло явище. Екологи заборонили відстріл збилися у зграї і здичавілих бездомних собак.

Міністерство по захисту навколишнього середовища зі свого боку заявляє, що навіть бездомні собаки, збилися у зграї – це не дикі тварини, а тому їх відстріл неможливий. Воно пропонує міністерству сільського господарства придумати іншу, більш екологічне вирішення проблеми.

Я знаю чудове рішення проблеми – треба відправити міністра із захисту навколишнього середовища Гілада Ердана, особисто заборонив відстрілювати собак, особисто поспілкуватися з собачками. А потім відправити туди одного за іншим керівництво міністерства, контролерів та активістів-екологів.

Або екологи собачок марсіяни, або собачки з’їдять міністерство. І те й інше – хороше рішення проблеми.

Плем’я джавасім.

Особливо тяжіли до піратського промислу представники племені джавасім. Столиця ж племені, місто Рас-ель-Хайма, був не тільки одним з найважливіших центрів торгівлі награбованими товарами, а й оплотом работоргівлі (процвітала аж до XX ст.). Поступово піратство в цих краях початок сходити нанівець, але тут ситуація змінилася корінним чином: у XVIII ст. торгівлю в Перській затоці почали прибирати до рук європейці, в основному англійці. Це вело до розорення місцевих торговців, а також появи безробітних моряків. Що ще потрібно для відродження «старого доброго піратства»? Дійшло до того, що арабські морські розбійники зважилися напасти навіть на англійський військовий корабель «Вайпер», що стояв в порту Бушир. Правда, англійці змогли відбити напад, але в бою загинув командир корабля і вийшла з ладу половина екіпажу.

Піратство набувало характер справжнього лиха, боротьбу з ним вели як європейці, так і місцеві правителі. Іноді їм вдавалося навести тимчасовий порядок в прибережних водах, але часом траплялися і важкі ураження: восени 1804 р. у бою загинув навіть султан Оману. Хоча в багатьох зіткненнях англійські моряки викладали піратам криваві уроки, покінчити з розбоєм на морі довго не вдавалося. Ув’язнені ж з англійцями договори араби порушували без докорів сумління. Тоді почалися широкомасштабні каральні операції. У 1809 р. з Бомбея вийшла ескадра у складі 18 вимпелів, британців підтримали Омана шейхи. Джавасім зазнали тяжкої поразки, тільки в боях у Рас-ель-Хайм загинуло до 3000 піратів, ще тисяча потрапила в полон, переможці знищили понад 100 різних піратських кораблів. Але перемога не стала остаточною, і до 1817 р. всі повернулося на круги своя. І тоді пішов нищівного удару. У 1819 р. багатотисячне військо (до англійців знову приєдналися оманци) і сильна ескадра, до складу якої входив навіть 50-гарматний «Ліверпуль», відомий своїми успіхами в боротьбі з работоргівлею, завдали піратам рішучої поразки. Решта племена, боячись розділити долю джавасім, віддали перевагу з англійцями домовитися про мир.


Кілька тижнів тому у нас виникли питання по нерухомості. Знадобилася навіть консультація адвоката, яка і розставила всі крапки. Тепер я розумію, що без досвідченого юриста і без його знань, я б втратив квартиру.

Мене, як і моїх друзів це питання цікавить. Стрибне чи Володимир Володимирович з парашутом? А ви що думаєте? Ось про те, що думають прекрасні дівчата, російські спортсменки з парашутного спорту, я знаю. Ми збираємося навіть відвідати 21 липня 2012 на «аеродромі Коломна» м. Коломна, Московської області захід, на якому відбудеться спроба встановлення Нового Світового Національного Рекорду «Перлини Росії – 2012» у класі «Великі формації» нашої жіночої командою.